Persónuvernd á stalflex.is

Hvað eru persónuupplýsingar
Samkvæmt skilgreiningu í 3. grein laga nr. 90/2018 um um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, telst einstaklingur persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni eða einn eða fleiri þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti.

Vefurinn safnar engum persónugreinanlegum gögnum
Vefurinn stalflex.is safnar engum persónugreinanlegum gögnum. Notendur geta skoðað allt efni vefsins án þess að gefa upp persónulegar upplýsingar eins og nafn eða netfang.

Tengiliðaupplýsingar
Vakni spurningar um vinnslu persónuupplýsinga hjá Stálflex ehf má senda fyrirspurnir á netfangið [email protected]